SOI CẦU MIỀN BẮC

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Đã lâu lắm rồi bạn chưa “ngửi” thấy mùi trúng cầu LÔ & ĐỀ? Bạn loay hoay tìm cho mình một phương pháp  mới nhằm tìm kiếm vận may quay lại? Đừng quá lo lắng vì đã có dịch vụ soi cầu của chúng tôi chính xác đến từng con số!

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI => GIÁ ( 500.000 VNĐ )

Số đã được phân tích rất kỹ Bảo đảm độ chính xác cao.

Có thể nạp cộng dồn thẻ

Số được cập nhật từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …

Quý Khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

 Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY ĐÁ CÓ LẤY NGAY          WIN
19/11/2019 Đầu 4– Đuôi  2 Win Đầu 4– Đuôi  2
18/11/2019 Đầu 8– Đuôi  4 Win Đầu 8– Đuôi  4
17/11/2019 Đầu 0– Đuôi  0 Win Đầu 0– Đuôi  0
16/11/2019 Đầu 8– Đuôi  2 Win Đầu 8– Đuôi  2
15/11/2019 Đầu 3- Đuôi  3 miss
14/11/2019 Đầu 1– Đuôi  8 Win Đầu 1– Đuôi  8
13/11/2019 Đầu 5– Đuôi  8 Win Đầu 5– Đuôi  8
12/11/2019 Đầu 4– Đuôi  4 Win Đầu 4– Đuôi  4
11/11/2019 Đầu 1– Đuôi  6 Win Đầu 1– Đuôi  6
10/11/2019 Đầu 1- Đuôi  7 miss
09/11/2019 Đầu 2- Đuôi  6 miss
08/11/2019 Đầu 9– Đuôi  8 Win Đầu 9– Đuôi  8
07/11/2019 Đầu 2– Đuôi  4 Win Đầu 2– Đuôi  4
06/11/2019 Đầu 8– Đuôi  1 Win Đầu 8– Đuôi  1
05/11/2019 Đầu 4- Đuôi  1 miss
04/11/2019 Đầu 3- Đuôi  2 miss
03/11/2019 Đầu 1– Đuôi  1 Win Đầu 1– Đuôi  1
02/11/2019 Đầu 9– Đuôi  4 Win Đầu 9– Đuôi  4
01/11/2019 Đầu 1- Đuôi  0 miss
31/10/2019 Đầu 5- Đuôi  3 miss
30/10/2019 Đầu 9– Đuôi  9 Win Đầu 9
29/10/2019 Đầu 4– Đuôi  5 Win Đầu 4
28/10/2019 Đầu 1- Đuôi  4 miss
27/10/2019 Đầu 4– Đuôi  5 miss
26/10/2019 Đầu 0– Đuôi  9 Win Đầu 0– Đuôi  9
25/10/2019 Đầu 8– Đuôi  4 Win Đầu 8– Đuôi  4
24/10/2019 Đầu 2- Đuôi  7 miss
23/10/2019 Đầu 3– Đuôi  2 miss
22/10/2019 Đầu 3– Đuôi  7 Win Đầu 3– Đuôi  7
21/10/2019 Đầu 7– Đuôi  4 Win Đầu 7– Đuôi  4
20/10/2019 Đầu 1– Đuôi  3 miss
19/10/2019 Đầu 2– Đuôi  0 miss
18/10/2019 Đầu 3– Đuôi  7 miss
17/10/2019 Đầu 6– Đuôi  1 Win Đầu 6– Đuôi  1
16/10/2019 Đầu 4– Đuôi  1 Win Đầu 4– Đuôi  1
15/10/2019 Đầu 3– Đuôi  0 Win Đầu 3– Đuôi  0
14/10/2019 Đầu 4– Đuôi  2 miss
13/10/2019 Đầu 2– Đuôi  4 miss
12/10/2019 Đầu 0– Đuôi  9 Win Đầu 0– Đuôi  9
11/10/2019 Đầu 6– Đuôi  2 Win Đầu 6
10/10/2019 Đầu 4– Đuôi  6 Win Đầu 4
09/10/2019 Đầu 3– Đuôi  1 miss
08/10/2019 Đầu 0– Đuôi  1
Win Đầu 0– Đuôi 
07/10/2019 Đầu 0– Đuôi  0
Win Đầu 0– Đuôi  0
06/10/2019 Đầu 4– Đuôi  3 miss
05/10/2019 Đầu 5– Đuôi  2 Win Đầu 5– Đuôi  2
04/10/2019 Đầu 5– Đuôi  1 Win Đầu 5– Đuôi  1
03/10/2019 Đầu 2– Đuôi  7 Win Đầu 2– Đuôi  7
02/10/2019 Đầu 2– Đuôi  1 miss
01/10/2019 Đầu 3– Đuôi  8 miss
30/09/2019 Đầu 4– Đuôi  2 Win Đầu 4
29/09/2019 Đầu 2– Đuôi  6 Win Đầu 2
28/09/2019 Đầu 1– Đuôi  8 Win Đầu 1
27/09/2019 Đầu 5– Đuôi  1 miss
26/09/2019 Đầu 2– Đuôi  5 miss
25/09/2019 Đầu 5– Đuôi  9 Win Đầu 5– Đuôi  9
24/09/2019 Đầu 2– Đuôi  4 Win Đầu 2– Đuôi  4
23/09/2019 Đầu 3– Đuôi  9 miss
22/09/2019 Đầu 4– Đuôi  1 miss
21/09/2019 Đầu 2– Đuôi  0 miss
20/09/2019 Đầu 7– Đuôi  6 Win Đầu 7– Đuôi  6
19/09/2019 Đầu 2– Đuôi  0 Win Đầu 2– Đuôi  0
18/09/2019 Đầu 3– Đuôi  7 miss
17/09/2019 Đầu 2– Đuôi  3 miss
16/09/2019 Đầu 5– Đuôi  4 miss
15/09/2019 Đầu 0– Đuôi  4 Win Đầu 0
14/09/2019 Đầu 3– Đuôi  8 miss
13/09/2019 Đầu 1– Đuôi  5 miss
12/09/2019 Đầu 1– Đuôi  7 Win Đầu 1– Đuôi  7
11/09/2019 Đầu 4– Đuôi  1 Win Đầu 4– Đuôi  1
10/09/2019 Đầu 8– Đuôi  2 miss
09/09/2019 Đầu 6– Đuôi  9 miss
08/09/2019 Đầu 7– Đuôi  3 miss
07/09/2019 Đầu 1– Đuôi  2 Win Đầu 1
06/09/2019 Đầu 3– Đuôi  9 miss
05/09/2019 Đầu 5– Đuôi  1 Win Đầu 5– Đuôi  1
04/09/2019 Đầu 8– Đuôi  4 Win Đầu 8– Đuôi  4
03/09/2019 Đầu 1– Đuôi  0 miss
02/09/2019 Đầu 8– Đuôi  4 miss
01/09/2019 Đầu 5- Đuôi  7 Win Đuôi  7
31/08/2019 Đầu 4- Đuôi  0 Win Đuôi  0
30/08/2019 Đầu 6– Đuôi  6 Win Đầu 6– Đuôi  6
29/08/2019 Đầu 7– Đuôi  3 miss
28/08/2019 Đầu 4– Đuôi  1 miss
27/08/2019 Đầu 6– Đuôi  2 Win Đầu 6– Đuôi  2
26/08/2019 Đầu 6– Đuôi  3 Win Đầu 6– Đuôi  3
25/08/2019 Đầu 5– Đuôi  9 miss
24/08/2019 Đầu 6– Đuôi  2 miss
23/08/2019 Đầu 4– Đuôi  7 Win Đầu 4– Đuôi  7
22/08/2019 Đầu 9– Đuôi  3 Win Đầu 9– Đuôi  3
21/08/2019 Đầu 7– Đuôi  3 miss
20/08/2019 Đầu 3– Đuôi  1 miss
19/08/2019 Đầu 8– Đuôi  2 Win Đầu 8– Đuôi  2
18/08/2019 Đầu 8– Đuôi  2 Win Đầu 8– Đuôi  2
17/08/2019 Đầu 4– Đuôi  4 miss
16/08/2019 Đầu 5– Đuôi  3 miss
15/08/2019 Đầu 7– Đuôi  4 Win Đầu 7– Đuôi  4
14/08/2019 Đầu 2– Đuôi  1 miss
13/08/2019 Đầu 4– Đuôi  3 miss
12/08/2019 Đầu 5– Đuôi  9 Win Đầu 5– Đuôi  9
11/08/2019 Đầu 7– Đuôi  6 Win Đầu 7– Đuôi  6
10/08/2019 Đầu 7– Đuôi  5 miss
09/08/2019 Đầu 6– Đuôi  1 miss
08/08/2019 Đầu 6– Đuôi  2 Win Đầu 6– Đuôi  2
07/08/2019 Đầu 5– Đuôi  8 miss
06/08/2019 Đầu 4– Đuôi  1 miss
05/08/2019 Đầu 9– Đuôi  1 Win Đầu 9– Đuôi  1
04/08/2019 Đầu 3– Đuôi  2 Win Đầu 3– Đuôi  2
03/08/2019 Đầu 1– Đuôi  5 miss
02/08/2019 Đầu 3– Đuôi  4 miss
01/08/2019 Đầu 2– Đuôi  7 miss
31/07/2019 Đầu 9– Đuôi  0 Win Đầu 9– Đuôi  0
30/07/2019 Đầu 5– Đuôi  7 Win Đầu 5– Đuôi  7
29/07/2019 Đầu 3– Đuôi  2 miss
28/07/2019 Đầu 7– Đuôi  4 miss
27/07/2019 Đầu 5– Đuôi  1 miss
26/07/2019 Đầu 2– Đuôi  0 Win Đầu 2– Đuôi  0
25/07/2019 Đầu 8– Đuôi  2 Win Đầu 8– Đuôi  2
24/07/2019 Đầu 3– Đuôi  0 miss
23/07/2019 Đầu 3– Đuôi  7 miss
22/07/2019 Đầu 9– Đuôi  8 Win Đầu 9– Đuôi  8
21/07/2019 Đầu 4– Đuôi  5 Win Đầu 4– Đuôi  5
20/07/2019 Đầu 3– Đuôi  4 miss
19/07/2019 Đầu 6– Đuôi  2 miss
18/07/2019 Đầu 2– Đuôi  9 miss
17/07/2019 Đầu 0– Đuôi  9 Win Đầu 0– Đuôi  9
16/07/2019 Đầu 5– Đuôi  5 Win Đầu 5– Đuôi  5
15/07/2019 Đầu 6– Đuôi  2 miss
14/07/2019 Đầu 2– Đuôi  3 miss
13/07/2019 Đầu 9– Đuôi  7 Win Đầu 9– Đuôi  7
12/07/2019 Đầu 8– Đuôi  9 Win Đầu 8– Đuôi  9
11/07/2019 Đầu 5– Đuôi  8 miss
10/07/2019 Đầu 6– Đuôi  3 miss
09/07/2019 Đầu 2– Đuôi  1 miss
08/07/2019 Đầu 8– Đuôi  3 Win Đầu 8– Đuôi  3
07/07/2019 Đầu 0– Đuôi  5 Win Đầu 0– Đuôi  5
06/07/2019 Đầu 9– Đuôi  7 Win Đầu 9– Đuôi  7
05/07/2019 Đầu 8– Đuôi  0 miss
04/07/2019 Đầu 5– Đuôi  1 miss
03/07/2019 Đầu 8– Đuôi  8 Win Đầu 8– Đuôi  8
02/07/2019 Đầu 7– Đuôi  8 Win Đầu 7– Đuôi  8
01/07/2019 Đầu 8– Đuôi  4 Win Đầu 8– Đuôi  4
30/06/2019 Đầu 6– Đuôi  2 miss
29/06/2019 Đầu 3– Đuôi  4 Win Đầu 3– Đuôi  4
28/06/2019 Đầu 7– Đuôi  3 Win Đầu 7– Đuôi  3
27/06/2019 Đầu 2– Đuôi  3 miss
26/06/2019 Đầu 9– Đuôi  6 Win Đầu 9
25/06/2019 Đầu 6– Đuôi  7 Win Đầu 6
24/06/2019 Đầu 6– Đuôi  1 miss
23/06/2019 Đầu 4– Đuôi  8 miss
22/06/2019 Đầu 2– Đuôi  1 miss
21/06/2019 Đầu 8– Đuôi  6 Win Đầu 8– Đuôi  6
20/06/2019 Đầu 3– Đuôi  2 Win Đầu 3– Đuôi  2
19/06/2019 Đầu 5– Đuôi  3 Win Đầu 5– Đuôi  3
18/06/2019 Đầu 4– Đuôi  3 miss
17/06/2019 Đầu 5– Đuôi  2 miss
16/06/2019 Đầu 7– Đuôi  2 Win Đầu 7
15/06/2019 Đầu 0– Đuôi  5 Win Đầu 0
14/06/2019 Đầu 0– Đuôi  1 Win Đầu 0– Đuôi  1
13/06/2019 Đầu 5– Đuôi  9 Win Đầu 5– Đuôi  9
12/06/2019 Đầu 9– Đuôi  8 Win Đầu 9– Đuôi  8
11/06/2019 Đầu 6- Đuôi  8 miss
10/06/2019 Đầu 5- Đuôi  1 miss
09/06/2019 Đầu 3– Đuôi  8 Win Đầu 3– Đuôi  8
08/06/2019 Đầu 7– Đuôi  5 Win Đầu 7– Đuôi  5
07/06/2019 Đầu 7– Đuôi  3 Win Đầu 7– Đuôi  3
06/06/2019 Đầu 4– Đuôi  0 Win Đầu 4– Đuôi  0
05/06/2019 Đầu 2- Đuôi  1 miss
04/06/2019 Đầu 3- Đuôi  9 miss
03/06/2019 Đầu 7– Đuôi  3 Win Đầu 7– Đuôi  3
02/06/2019 Đầu 5– Đuôi  7 Win Đầu 5– Đuôi  7
01/06/2019 Đầu 6- Đuôi  1 miss
31/05/2019 Đầu 4- Đuôi  8 miss
30/05/2019 Đầu 7- Đuôi  5 Win Đuôi 5
29/05/2019 Đầu 1- Đuôi  6 Win Đuôi 6
28/05/2019 Đầu 5– Đuôi  8 Win Đầu 5– Đuôi  8
27/05/2019 Đầu 4– Đuôi  7 Win Đầu 4– Đuôi  7
26/05/2019 Đầu 7- Đuôi  3 miss
25/05/2019 Đầu 3– Đuôi  3 Win Đầu 3– Đuôi  3
24/05/2019 Đầu 6– Đuôi  3 Win Đầu 6– Đuôi  3
23/05/2019 Đầu 5- Đuôi  9 miss
22/05/2019 Đầu 4- Đuôi  2 miss
21/05/2019 Đầu 3– Đuôi  4 Win Đầu 3– Đuôi  4
20/05/2019 Đầu 6– Đuôi  3 Win Đầu 6
19/05/2019 Đầu 1– Đuôi  9 Win Đầu 1
18/05/2019 Đầu 1- Đuôi  8 miss
17/05/2019 Đầu 3– Đuôi  2 Win Đầu 3– Đuôi  2
16/05/2019 Đầu 3– Đuôi  6 Win Đầu 3– Đuôi  6
15/05/2019 Đầu 1– Đuôi  9 Win Đầu 1– Đuôi  9
14/05/2019 Đầu 8– Đuôi  2 Win Đầu 8– Đuôi  2
13/05/2019 Đầu 3- Đuôi  5 miss
12/05/2019 Đầu 8– Đuôi  6 Win Đầu 8– Đuôi  6
11/05/2019 Đầu 6- Đuôi  9 miss
10/05/2019 Đầu 3– Đuôi  5 Win Đầu 3– Đuôi  5
09/05/2019 Đầu 5– Đuôi  2 Win Đầu 5– Đuôi  2
08/05/2019 Đầu 5- Đuôi  9 miss
07/05/2019 Đầu 3– Đuôi  0 Win Đầu 3– Đuôi  0
06/05/2019 Đầu 4– Đuôi  2 Win Đầu 4– Đuôi  2
05/05/2019 Đầu 0– Đuôi  0 Win Đầu 0– Đuôi  0
04/05/2019 Đầu 7– Đuôi  4 Win Đầu 7
03/05/2019 Đầu 1- Đuôi  1 miss
02/05/2019 Đầu 8- Đuôi  9 miss
01/05/2019 Đầu 6- Đuôi  5 miss
30/04/2019 Đầu 6- Đuôi  7 miss
29/04/2019 Đầu 7- Đuôi  1 miss
28/04/2019 Đầu 7- Đuôi  8 miss
27/04/2019 Đầu 2– Đuôi  9 Win Đầu 2– Đuôi  9
26/04/2019 Đầu 6- Đuôi  4 miss
25/04/2019 Đầu 8– Đuôi  8 Win Đầu 8– Đuôi  8
24/04/2019 Đầu 2- Đuôi  7 miss
23/04/2019 Đầu 5- Đuôi  2 miss
22/04/2019 Đầu 1– Đuôi  6 Win Đầu 1
21/04/2019 Đầu 0– Đuôi  5 Win Đầu 0
20/04/2019 Đầu 9– Đuôi  7 Win Đầu 9– Đuôi  7
19/04/2019 Đầu 8– Đuôi  8 Win Đầu 8– Đuôi  8
18/04/2019 Đầu 4- Đuôi  8 miss
17/04/2019 Đầu 5- Đuôi  2 miss
16/04/2019 Đầu 3- Đuôi  3 miss
15/04/2019 Đầu 4– Đuôi  6 Win  Đầu 4
14/04/2019 Đầu 6– Đuôi  9 Win  Đầu 6
13/04/2019 Đầu 6- Đuôi  5 miss
12/04/2019 Đầu 0– Đuôi  8 Win  Đầu 0– Đuôi 8
11/04/2019 Đầu 3– Đuôi  6 Win  Đầu 3– Đuôi 6
10/04/2019 Đầu 8– Đuôi  0 Win  Đầu 8
09/04/2019 Đầu 5- Đuôi  2 miss
08/04/2019 Đầu 2– Đuôi  7 miss
07/04/2019 Đầu 6– Đuôi  4 Win  Đầu 6– Đuôi 4
06/04/2019 Đầu 8– Đuôi  8 Win  Đầu 8– Đuôi 8
05/04/2019 Đầu 3– Đuôi  9 miss
04/04/2019 Đầu 4– Đuôi  8 miss
03/04/2019 Đầu 3– Đuôi  2 Win  Đầu 3
02/04/2019 Đầu 9– Đuôi  6 Win  Đầu 9
01/04/2019 Đầu 2– Đuôi  0 Win  Đầu 2– Đuôi 0
31/03/2019 Đầu 4– Đuôi  5 Win  Đầu 4
30/03/2019 Đầu 2– Đuôi  1 miss
29/03/2019 Đầu 4– Đuôi  2 Win  Đầu 4– Đuôi 2
28/03/2019 Đầu 7– Đuôi  4 Win  Đầu 7– Đuôi 4
27/03/2019 Đầu 3– Đuôi  2 miss
26/03/2019 Đầu 9– Đuôi  9 Win  Đầu 9– Đuôi 9
25/03/2019 Đầu 1– Đuôi  7 Win  Đầu 1
24/03/2019 Đầu 7– Đuôi  3 Win  Đầu 7– Đuôi 2
23/03/2019 Đầu 0– Đuôi  5 Win  Đầu 0– Đuôi 5
22/03/2019 Đầu 9– Đuôi  9 miss
21/03/2019 Đầu 8– Đuôi  9 Win  Đầu 8
20/03/2019 Đầu 3– Đuôi  5 miss
19/03/2019 Đầu 0– Đuôi  8 miss
18/03/2019 Đầu 3– Đuôi  4 Win  Đầu 3– Đuôi 4
17/03/2019 Đầu 4– Đuôi  1 miss
16/03/2019 Đầu 8– Đuôi  2 Win  Đầu 8– Đuôi 2
15/03/2019 Đầu 5- Đuôi  7 miss
14/03/2019 Đầu 4- Đuôi  1 miss
13/03/2019 Đầu 6– Đuôi  2 Win  Đầu 6– Đuôi 2
12/03/2019 Đầu 3- Đuôi  2 miss
11/03/2019 Đầu 9– Đuôi  1 Win  Đầu 9– Đuôi 1
10/03/2019 Đầu 5– Đuôi  9 Win  Đầu 5– Đuôi 9
09/03/2019 Đầu 4- Đuôi  3 miss
08/03/2019 Đầu 0– Đuôi  2 Win  Đầu 0– Đuôi 2
07/03/2019 Đầu 3– Đuôi  8 miss
06/03/2019 Đầu 4– Đuôi  0 miss
05/03/2019 Đầu 8– Đuôi  6 Win  Đầu 8– Đuôi 6
04/03/2019 Đầu 5– Đuôi  5 Win  Đầu 5– Đuôi 5
03/03/2019 Đầu 1– Đuôi  0 Win  Đầu 1– Đuôi 0
02/03/2019 Đầu  2– Đuôi 7 miss
01/03/2019 Đầu  6– Đuôi 4 miss
28/02/2019 Đầu  1– Đuôi 4 Win  Đầu 1– Đuôi 4
27/02/2019 Đầu  1– Đuôi 6 Win  Đầu 1– Đuôi 6
26/02/2019 Đầu  4– Đuôi 8 Win  Đầu 4– Đuôi 8
25/02/2019 Đầu  6– Đuôi 8 Win  Đầu 6– Đuôi 8
24/02/2019 Đầu  3– Đuôi 2 Win  Đầu 3– Đuôi 2
23/02/2019 Đầu  2– Đuôi 6 miss
22/02/2019 Đầu  6– Đuôi 3 Win  Đầu 6– Đuôi 3
21/02/2019 Đầu  6– Đuôi 8 Win  Đầu 6– Đuôi 8
20/02/2019 Đầu  1– Đuôi 6 Win  Đầu 1– Đuôi 6
19/02/2019 Đầu  0– Đuôi 5 Win  Đầu 0– Đuôi 5
18/02/2019 Đầu  9– Đuôi 7 Win  Đầu 9– Đuôi 7
17/02/2019 Đầu  5– Đuôi 2 miss
16/02/2019 Đầu  6– Đuôi 8 miss
15/02/2019 Đầu  3– Đuôi 2 Win  Đầu 3– Đuôi 2
14/02/2019 Đầu  2– Đuôi 9 Win  Đầu 2– Đuôi 9
13/02/2019 Đầu  9– Đuôi 1 Win  Đầu 9– Đuôi 1
12/02/2019 Đầu  3– Đuôi 3 Win  Đầu 3– Đuôi 3
11/02/2019 Đầu  5– Đuôi 9 Win  Đầu 5– Đuôi 9
10/02/2019 Đầu  5– Đuôi 2 miss
09/02/2019 Đầu  4– Đuôi 6 miss
08/02/2019 Đầu  9– Đuôi 9 Win  Đầu 9– Đuôi 9
Nghỉ Tết Từ Ngày 03 Đến 07/2 (Từ 30 têt âm đên mồng 4 tết) Chúc Mừng Năm Mới Nghỉ Tết
03/02/2019 Đầu  9– Đuôi 0 Win  Đầu 9– Đuôi 0
02/02/2019 Đầu  4– Đuôi 3 Win  Đầu 4– Đuôi 3
01/02/2019 Đầu  8– Đuôi 8 Win  Đầu 8– Đuôi 8
31/01/2019 Đầu  2– Đuôi 2 Win  Đầu 2– Đuôi 2
30/01/2019 Đầu  4– Đuôi 4 Win  Đầu 4– Đuôi 4
29/01/2019 Đầu  4– Đuôi 8 Miss
28/01/2019 Đầu  8– Đuôi 9 Win  Đầu 8– Đuôi 9
27/01/2019 Đầu  4– Đuôi 9 Win  Đầu 4– Đuôi 9
26/01/2019 Đầu  7– Đuôi 9 Win  Đầu  7– Đuôi 9
25/01/2019 Đầu  6– Đuôi 5 Win  Đầu  6– Đuôi 5
24/01/2019 Đầu  3– Đuôi 6 Win  Đầu  3– Đuôi 6
23/01/2019 Đầu  1– Đuôi 0 Win  Đầu  1– Đuôi 0
22/01/2019 Đầu  4– Đuôi 0 Miss
21/01/2019 Đầu  6– Đuôi 2 Win  Đầu  6– Đuôi 2
20/01/2019 Đầu  0– Đuôi 1 Win  Đầu  0
19/01/2019 Đầu  5– Đuôi 7 Miss
18/01/2019 Đầu  8– Đuôi 9 Win  Đầu  8– Đuôi 9
17/01/2019 Đầu  1– Đuôi 6 Win  Đầu  1– Đuôi 6
16/01/2019 Đầu  8– Đuôi 6 Win  Đầu  8– Đuôi 6
15/01/2019 Đầu  6– Đuôi 5 Win  Đầu  6– Đuôi 5
14/01/2019 Đầu  4– Đuôi 5 Win  Đầu  4– Đuôi 5
13/01/2019 Đầu  3– Đuôi 1 Win  Đầu  3– Đuôi 1
12/01/2019 Đầu  2– Đuôi 4 Win  Đầu  2– Đuôi 4
11/01/2019 Đầu  4– Đuôi 1 Win  Đầu  4– Đuôi 1
10/01/2019 Đầu  4– Đuôi 2 Miss
09/01/2019 Đầu  7– Đuô  9 Win  Đầu  7– Đuôi 9
08/01/2019 Đầu  8– Đuôi 0 Win  Đầu  8– Đuôi 0
07/01/2019 Đầu  8– Đuôi 9 Win  Đầu  8– Đuôi 9
06/01/2019 Đầu  9– Đuôi 1 Win  Đầu  9– Đuôi 1
05/01/2019 Đầu  2– Đuôi 2 Win  Đầu  2– Đuôi 2
04/01/2019 Đầu  7– Đuôi 7 Win  Đầu  7– Đuôi 7
03/01/2019 Đầu  2– Đuôi 4 Win  Đầu  2– Đuôi 4
02/01/2019 Đầu  0– Đuôi 8 Win  Đầu  0– Đuôi 8
01/01/2019 Đầu  4– Đuôi 9 Win  Đuôi 9